Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Reforma organa uprave u Ze-do kantonu

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 59. sjednici usvojila je Nacrt Zakona o organizaciji organa uprave u ZDK-u.
«Radi se o Zakonu koji je sastavni dio procesa reforme uprava u ZDK-u i FBiH. Nacrt Zakona sastoji se od 17 dijelova koji regulišu sve što je neophodno za rad organa uprave. O Nacrtu će se prvo odrediti Skupština, nakon čega bi trebao biti stavljen u javnu raspravu u svih 12 opština Zeničko-dobojsko kantona», izjavio je Miroslav Penko, ministar za pravosuđe i upravu ZDK-a.

Vlada ZDK-a usvojila je i Nacrt Zakona o pravobranilaštvu ZDK-a koji je sastoji od četiri dijela, a data je saglasnost i na Informaciju o upravnom rješavanju u 2007. godini u Zeničko-dobojskom kantonu.

«Prema izvještajima u 2007. godini zaprimljeno je 28.205 predmeta, od čega je u zakonskom roku riješeno 19.569 predmeta», izjavio je Miroslav Penko.

(Fena)

Proudly powered by WordPress