Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Akcija kontrole tehničke ispravnosti vozila

altOd 17. do 19.05.2012. godine, policijski službenici Uprave policije MUP-a Ze-do kantona su realizovali akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, sa posebnim akcentom na kontrolu tehničke ispravnosti motornih vozila. Akcija je realizovana u saradnji sa stanicama za tehnički pregled vozila, gdje su vozila, nakon izvršene kontrole i uočenih neispravnosti vozila, upućivana na vanredni tehnički pregled. Prilikom naznačene akcije kontrolisano je ukupno 420 vozila u saobraćaju. Zbog utvrđenih prekršaja izdato je 179 prekršajnih naloga, od čega 54 prekršajna naloga zbog tehničke neispravnosti vozila, te su tom prilikom 24 motorna vozila upućena na vanredni tehnički pregled.

Od strane Uprave policije, Odsjeka za koordinaciju i usmjeravanje bezbjednosti saobraćaja, kontinuirano se vrši analiza i procjena u oblasti bezbjednosti saobraćaja, posebno kada su u pitanju saobraćajne nezgode, posljedice istih, vremenski uslovi pod kojim se događaju kao i  mjesto i vrijeme činjenja prekršaja i dugih nezakonitih radnji koje direktno ugrožavaju bezbjednost u saobraćaju. Prilikom vršenja naznačenih analiza te dokumentovanja i obrade prekršaja registrovanih i snimljenih stacionarnim radarskim sistemima, uočeno je da veliki broj vozača koristi registarske  tablice koje nisu izdate za predmetno vozilo.

U cilju preveniranja ove vrste prekršaja kao i sankcionisanja vozača koji na ovaj način zloupotrebljavaju registarske tablice, poduzimat će se pojačane kontrole na putevima, te u tom kontekstu obavještavamo javnost da će policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u vremenskom periodu od 26. maja, od 07,00 sati, do 27. maja, do 23,00 sati, poduzimati akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, sa posebnim akcentom na kontrolu registarskih tablica i kontrolu važenja registracije vozila. Pored redovnih saobraćajnih patrola koje će biti angažovane na provođenju ove akcije, kontrolu će vršiti i dodatne patrole u ruralnim područjima i na lokalnim putevima koji povezuju sela i prigradska naselja sa gradom. Aktivnosti policijskih službenika u naznačenoj akciji bit će usmjerene na preduzimanje represivnih mjera prema vozačima za koje se utvrdi da su počinili navedene prekršaje kao i druge prekršaje iz Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH, a takođe, shodno Zakonu o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona, vršiće se pregledi vozila u cilju pronalaska predmeta koji potiču iz izvršenih krivičnih djela, predmeta kojim je izvršeno krivično djelo, predmeta koji se posjeduju protivno zakonskim odredbama, kao i otkrivanja izvršilaca krivičnih djela.

U skladu sa procjenama izvršen je odabir lokacija na kojima će se vršiti kontrola, odnosno kontrolnih tački sa precizno definisanim zadacima i obavezama policijskih službenika, materijalno-tehničkim sredstvima koja će se tom prilikom koristiti, te propisanim procedurama koje se odnose na zaustavljanje, javljanje i neodložno evidentiranje preduzetih mjera.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona ovom prilikom još jednom apeluje na sve vozače da se pridržavaju zakonskih propisa u pogledu registracije vozila, te da poštuju saobraćajne propise kako bi zaštitili sebe, lica koja prevoze, kao i druge učesnike u saobraćaju.

(URED POLICIJSKOG KOMESARA)

Proudly powered by WordPress