Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sastanak sa komandirima policijskih stanica

altJučer, 29.11.2012. godine, sa početkom u 09,00 sati, u prostorijama Uprave policije, policijski komesar Fahrudin Bečirović sa saradnicima, održao je sastanak sa komandirima policijskih stanica na području MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, kojem su prisustvovali i referenti iz policijskih stanica zaduženi za provođenje propisa o oružju, odnosno koji rade na registraciji i unosu podataka za oružje građana. U okviru usvojenog dnevnog reda na sastanku je vršen presjek trenutnog stanja unosa podataka u svim policijskim stanicama, te je vršena detaljna analiza svih problema i poteškoća koje se javljaju kod unosa podataka u evidencije oružja građana, kao i dinamika kojom se vrše ove aktivnosti. Takođe, razmatran je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Zeničko-dobojskog kantona, kojeg je na sjednici održanoj polovinom tekućeg mjeseca, u formi nacrta usvojila Skupština Zeničko-dobojskog kantona. U tom kontekstu, na sastanku su prezentovane novine koje sa sobom donose i koje su predviđene novim izmjenama i dopunama navedenog zakona, a prisutni službenici su imali priliku da iznesu svoja zapažanja i razmišljanja, te predlože određene sugestije i rješenja kada je u pitanju praktična primjena navedenog propisa, a sve u cilju sačinjavanja što kvalitetnijih zakonskih rješenja koja će pomoći u prevazilaženju postojećih problema.

Prema važećem Zakonu o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Zeničko-dobojskog kantona, rok za zamjenu oružnih listova ističe početkom 2013. godine, do kojeg datuma predložene izmjene i dopune neće biti usvojene od strane kantonalne Skupštine budući da je u toku javna rasprava. Stoga, lica koja nisu podnijela zahtjev za zamjenu starih oružnih listovadužna su do navedenog roka podnijeti zahtjev za zamjenu oružnog lista nadležnoj policijskoj stanici. U protivnom, nadležna policijska stanica će provesti postupak oduzimanja oružja. Po pravosnažnosti rješenja o oduzimanju oružja, nadležna policijska stanica će pozvati imaoca oružja da u roku od 3 mjeseca nađe kupca za oduzeto oružje i municiju. Ako imalac u tom roku ne nađe kupca, oduzeto oružje i municija će se prodati a sredstva od prodatog oružja će ići u budžet Kantona, a ukoliko se ne može izvršiti prodaja, isto će se uništiti.

Budući da jedan broj lica posjeduje naslijeđeno oružje, isti su dužni da ga predaju nadležnoj policijskoj stanici ili da do navedenog roka podnesu zahtjev za odobrenje. Na ovaj način, građani ispunjavaju svoju zakonsku obavezu  i doprinose boljoj i efikasnijoj primjeni navedenog zakona, što će u konačnici pospješiti i olakšati postupanje policijskih službenika na dokumentovanju svih slučajeva nedozvoljenog i nezakonitog  nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije.

Sa današnjeg sastanka je upućen apel građanima vezano za navedene obaveze, u nadi da će se isti odazvati na ovaj poziv te prepoznati napore koje Uprava policije čini u tom pravcu, kako bi se ostvario zajednički cilj a to je postizanje visokog stepena bezbjednosti na području Kantona.

Proudly powered by WordPress