Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U petak 6.juna 18.sjednica OV Visoko

velika sala opcine visokoObavještava se javnost da će se 18. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati 6.6.2014. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 15 sati. sa slijedećim D n e v n i m   r e d o m

1. Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Informacija o prirodnoj nepogodi usljed obilnih padavina i posljedicama na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Dragan Božičković, pomoćnik načelnice

3. Informacija o pokretanju stečajnog postupka u JKP “Gradska groblja” Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

4. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za nadzorne odbore javnih preduzeća, upravne i nadzorne odbore javnih ustanova i visini plaće za rukovodioce javnih preduzeća i javnih ustanova općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

5. Izvještaji o radu javnih ustanova u 2013. godini, sa planom i programom rada javnih ustanova i finansijskim planom za 2014. godinu i izvještaji o radu upravnih odbora javnih ustanova  u 2013. godini:

5.1 JU „Centar za kulturu i edukaciju” Visoko

5.2 JU „Centar za socijalni rad” Visoko

5.3 JU „Dom zdravlja” Visoko

5.4 JU „Gradska biblioteka” Visoko

5.5 JU KSC „Mladost” Visoko

5.6 JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

5.7 JU „Zavičajni muzej” Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

6. Informacija o stanju i poslovanju privrede na području općine Visoko u 2013. godini, sa posebnim osvrtom na stanje u oblasti zapošljavanja i mogućnosti poboljšanja

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

7. Informacija o procesu privatizacije na području općine Visoko u 2013. godini, sa posebnim osvrtom na robnu kuću „Vema“

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

8. Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje i mjerama za unapređenje stanja u ovoj oblasti

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

9. Vijećnička pitanja i inicijative.

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

I – KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Održat će sjednicu 3.6.2014. godine (utorak) u 14 sati

II – KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA

Održaće sjednicu 3.6.2014. godine (utorak) u 15,30 sati

III – KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE

Održat će sjednicu 4.6.2014. godine (srijeda) u 15 sati

IV – KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU

Održat će sjednicu 4.6.2014. godine (srijeda) u 15,30 sati

Proudly powered by WordPress